CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ VƯỜN LAN

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ VƯỜN LAN

Mẫu cỏ thực tế

Mặt bằng trước khi trải cỏ

Nhân công tiến hành trải cỏ

Một số hình ảnh hoàn thiện công trình