Lưới chắn bóng

sản phẩm

Lưới chắn bóng 3mm

Chất Liệu sợi Cước, Chống Tia UV,Sợi 3mm, Màu xanh ngọc hoặc xanh bộ đội, Được Đan Tay,Độ đàn hồi tốt, Hàng Xuất Khẩu,Sử dụng được lâu dài,đan theo kích thước yêu cầu của khách hàng

Giá liên hệ: 0978 305 103

Lưới khung Thành Sân 7 Người

Chất Liệu sợi Cước, Chống Tia UV,Sợi 5mm, Màu Trắng, Được Đan Tay,Độ đàn hồi tốt, Hàng Xuất Khẩu,Sử dụng được lâu dài, Kích Thước Khung Thành 6x2.2x1 (NxCxS).

Giá liên hệ: 0978 305 103

Lưới Khung Thành Sân 5 Người

Chất Liệu sợi Cước, Chống Tia UV,Sợi 5mm, Màu Trắng, Được Đan Tay,Độ đàn hồi tốt, Hàng Xuất Khẩu,Sử dụng được lâu dài, Kích Thước Khung Thành 3x2x1 (NxCxS).

Giá liên hệ: 0978 305 103

Lưới khung Thành

Chất Liệu sợi Cước, Chống Tia UV, Sợi 5mm, Màu Trắng, Được Đan Tay,Độ đàn hồi tốt, Hàng Xuất Khẩu,Sử dụng được lâu dài.

Giá liên hệ: 0978 305 103