Cỏ sân bóng

sản phẩm

Cỏ Sân Bóng APC3,Cao 50mm, Sợi Cỏ Hình Chữ C

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APC3 là loại cỏ kim cương, thời gian khai thác 4-6 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103

Cỏ Sân Bóng APC1,Cao 50mm, Sợi Cỏ Hình Chữ C

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APC1 là loại cỏ hình chữ C, thời gian khai thác 4-6 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103

Cỏ Sân Bóng APS2,Cao 50mm, Sợi cỏ có gân

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APS2 là loại cỏ sợi gân,tạo ma sát khi cầu thủ chạy trên sân không bị trượt, thời gian khai thác 6-7 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103

Cỏ Sân Bóng APS3,Cao 50mm, Sợi cỏ có gân

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APS3 là loại cỏ sợi gân,tạo ma sát khi cầu thủ chạy trên sân không bị trượt, thời gian khai thác 5-6 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103

Cỏ Sân Bóng APS1,Cao 50mm, Sợi cỏ có gân

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APS1 là loại cỏ sợi gân,tạo ma sát khi cầu thủ chạy trên sân không bị trượt, thời gian khai thác 5-6 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103

Cỏ Sân Bóng APD3,Cao 50mm ,Sợi cỏ kim cương,

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APD3 là loại cỏ kim cương, thời gian khai thác 4-6 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103

Cỏ Sân Bóng APD1,Cao 50mm, Sợi cỏ kim cương-sợi đúc,8sợi/cụm.

Trên thị trường có rất nhiều loại cỏ sân bóng, APD1 là loại cỏ trung bình, thời gian khai thác 3-5 năm. cỏ nhân tạo An Phúc tự tin là đơn vị thi công cỏ chất lượng nhất việt nam.

Giá liên hệ: 0978 305 103