DỰ ÁN KHUÔN VIÊN DOGGI TẠI CHUNG CƯ CITY GARDEND

DỰ ÁN KHUÔN VIÊN DOGGI TẠI CHUNG CƯ CITY GARDEND

QUY TRÌNH THI CÔNG

Mặt bằng hiện trạng trước khi thi công

Xử lý lớp đất hữu cơ

Sau khi xử lý lớp hữa cơ,tiêp theo đang vĩ sắt,đo cos tạo độ dốc thoát nước.

Đổ bê tông, gạt phẳng, tạo độ dốc thoát nước.

Sau khi nền bê tông đã khô và đạt độ phẳng,ta tiếng hành trải cỏ.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu