CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG

một số hình ảnh về công trình

công trình đã có mặt bằng nên chỉ cần tập kết vật tư và thi công cỏ nhân tạo