Dự Án Sân 7 Người,Chủ Đầu Tư Anh Tâm Nhà Bè

Dự Án Sân 7 Người,Chủ Đầu Tư Anh Tâm Nhà Bè

Một số hình ảnh về công trình

kiểm tra cao độ nền đất và cho lu chặt nền đất

kiểm tra độ dóc nền đá 0-4

căng dây gạt đá mi,tạo độ phẳng mặt nền

sau khi mặt nền đạt yêu cầu,ta tiến hành trải cỏ

cắt gép các đường line cỏ trắng

công đoạn vào cát

công đoạn vào cao su và hoàn thiện mặt sân.