DỰ ÁN SÂN BÓNG ANH QUÂN,QUẬN 9,TPHCM

DỰ ÁN SÂN BÓNG ANH QUÂN,QUẬN 9,TPHCM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG SÂN.

Lột bỏ cỏ cũ đã qua sử dụng

 

Gạt phẳng và lu chặt lại nền hạ trước khi trãi cỏ mới

Khi nền đã đạt độ chặc và độ phẳng,ta tiến hành trải cỏ.

Tiếp theo ta chỉnh các tấm cỏ xác lại với nhau,sau đó ta dán keo liên kết các tấm cỏ,rồi cắt cung và dán các đường line cỏ trắng.

Sau đó rải cát lên mặt cỏ,khi cát đã đạt độ dày ta tiến hành rải cao su lên mặt cỏ.