DỰ ÁN SÂN BÓNG ANH LÝ,TRẢNG BOM, ĐỒNG NÀI

DỰ ÁN SÂN BÓNG ANH LÝ,TRẢNG BOM, ĐỒNG NÀI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG SÂN

Trước khi có kế hoạch làm sân bóng đá mini cỏ nhân tạo,khách hàng cần chuẩn bị mặt bằng,sau đó ta tiến hành dọn dẹp mặt,san phẳng và lu chặt mặt bằng đó,khi mặt bằng đã đạt độ chặt ta tiến hành đổ đá 0-4.

- Sau đó ta san ủi nền đá 0-4 và lu chặt nền dá 0-4

- Khi đá 0-4 đã đạt độ chặt ta tiến hành rải 1 lớp đá mi có độ dày từ 2 đến 3cm

- Khi gạt phẳng mặt đá mi,ta tiến hành lu chặt nền đá mi và tiến hành trải cỏ.

- Khi trải cỏ và cắt ghép xong,ta tiến hành đổ lớp cát lên mặt cỏ có độ dày 3cm.

- khi cát đã đạt độ dày ta tiến hành rải 1 lớp cao su lên mặt cỏ và đó cũng là khâu cuối cùng để hoàn thiện sân bóng

và sau cùng sân bóng hoàn thiện và bàn giao