hạt cao su

Giá liên hệ: 0978 305 103
Mã sản phẩm: Hạt cao su
Tên sản phẩm: hạt cao su
Nhóm sản phẩm: Sản phẩm khác

Cao su có tầm quan trọng lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của sân bóng mini. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu và quyết định đầu tư, có thể do sự nhầm lẫn về đầu tư. Do hạt nhựa là thành phần nhỏ và giá trị thấp nên nhiều khách hàng thường tập trung vào chính vào việc lựa chọn cỏ nhân tạo mà không quan tâm tới việc chọn lựa hạt cao su. Đó có lẽ là một sai lầm khi đầu tư vì ngoài chất lượng của cỏ thì chất lượng hạt nhựa trải sân bóng cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tổng thể của sân cỏ.

Hạt cao su đen là một loại sản phẩm được bâm từ các lớp xe bị hư hoặc bị bào mòn được các vựa qua chai thu mua về và bán lại cho nhà máy sản xuất hạt cao su,sau thi thành phẩm được nhà máy đống bao và cung cấp cho các công ty cỏ nhân tạo chuyên làm sân bóng đá.

 

Hạt cao su màu là một loại sản phẩm được bâm từ các tấm xốp mà các nhà máy sản xuất dày dép thải ra,được các vựa ve chai thu mua về và bán cho nhà máy sản xuất hạt cao su,sau khi thành phẩm được nhà máy đống bao và cung cấp cho các công ty cỏ nhân tạo chuyên làm sân bóng dá.

 

Sản phẩm cùng loại