CHI PHÍ XÂY DỰNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO 5 NGƯỜI

CHI PHÍ XÂY DỰNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO 5 NGƯỜI

CHI PHÍ XÂY DỰNG SÂN BÓNG 5 NGƯỜI
NỘI DUNG ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HẠNG MỤC NỀN HẠ       54.000.000
Đá cấp phối 0-4cm, dày 10cm m3 80 300.000 24.000.000
Đấ mi bụi 0-0,5cm, dày 2cm m3 20 300.000 6.000.000
Thi công nền hạ m2 800 30.000 24.000.000
HẠNG MỤC BÓ VĨA QUANH SÂN m 120 100.000 12.000.000
HẠNG MỤC ĐÈN CHIÊU SÁNG       62.000.000
Đèn chiếu sáng Led 200w cái 12 2.000.000 24.000.000
Cột bê tông ly tâm cao 10,5m cột 6 4.000.000 24.000.000
Hốt cột-móng cột đổ bê tông cái 6 1.000.000 6.000.000
Hệ thống dây điện Cadivi bộ 1 5.000.000 5.000.000
Thi công lắp đặt điện bộ 1 3.000.000 3.000.000
HẠNG MỤC LƯỚI QUÂY       20.760.000
Lưới quây 13,5x13,5cm,3ly,cao 8m m2 960 11.000 10.560.000
Cáp căn lưới 3 tầng m 400 6.000 2.400.000
Khung thành  bộ 1 4.000.000 4.000.000
Lưới khung thành bộ 1 8.00.000 8.00.000
Thi công lắp đặt lưới bộ 1 3.000.000 3.000.000
HẠNG MỤC CỎ NHÂN TẠO       143.600.000
Cỏ nhân tạo m2 800 115.000 92.000.000
Bạt dán m 300 6000 18.00.000
Beo dán thùng 4 1.200.000 4.800.000
Cát mịn m3 30 300.000 9.000.000
Cao su tấn 4 5.000.000 20.000.000
thi công cỏ nhân tạo m2 800 20.000 16.000.000
TỔNG CỘNG       292.360.000
         
         
         
         

- Quý khách hàng đang xem bảng dự toán sơ bộ hoàn thiện một sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người,khách hàng có nhu cầu về sân bóng đá cỏ nhân tạo,hãy gọi đến hotline 0978305103 để được tư vấn cụ thể hơn,chúc quý khách thành công