CHI PHÍ XÂY DỰNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO 7 NGƯỜI

CHI PHÍ XÂY DỰNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO 7 NGƯỜI

CHI PHÍ XÂY DỰNG SÂN BÓNG 7 NGƯỜI
NỘI DUNG ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HẠNG MỤC NỀN HẠ       158.400.000
Đá cấp phối 0-4cm, dày 10cm m3 240 300.000 72.000.000
Đấ mi bụi 0-0,5cm, dày 2cm m3 48 300.000 14.400.000
Thi công nền hạ m2 2400 30.000 72.000.000
HẠNG MỤC BÓ VĨA QUANH SÂN m 200 100.000 20.000.000
HẠNG MỤC ĐÈN CHIÊU SÁNG       143.000.000
Đèn chiếu sáng Led 200w cái 36 2.000.000 72.000.000
Cột bê tông ly tâm cao 10,5m cột 10 4.000.000 40.000.000
Hốt cột-móng cột đổ bê tông cái 10 1.000.000 10.000.000
Hệ thống dây điện Cadivi bộ 3 5.000.000 15.000.000
Thi công lắp đặt điện bộ 3 2.000.000 6.000.000
HẠNG MỤC LƯỚI QUÂY       34.000.000
Lưới quây 13,5x13,5cm,3ly,cao 8m m2 1600 11.000 17.600.000
Cáp căn lưới 3 tầng m 700 6.000 4.200.000
Khung thành  bộ 1 5.000.000 5.000.000
Lưới khung thành bộ 1 1.200.000 1.200.000
Thi công lắp đặt lưới bộ 1 6.000.000 6.000.000
HẠNG MỤC CỎ NHÂN TẠO       425.400.000
Cỏ nhân tạo m2 2400 115.000 276.000.000
Bạt dán m 900 6000 5.400.000
Beo dán thùng 12 1.200.000 14.400.000
Cát mịn m3 72 300.000 21.600.000
Cao su tấn 12 5.000.000 60.000.000
thi công cỏ nhân tạo m2 2400 20.000 48.000.000
TỔNG CỘNG       780.800.000
         
         
         
         

- Quý khách hàng đang xem bảng dự toán sơ bộ hoàn thiện một sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người,khách hàng có nhu cầu về sân bóng đá cỏ nhân tạo,hãy gọi đến hotline 0978305103 để được tư vấn cụ thể hơn,chúc quý khách thành công